Software Solutions for Nail Salons

Chúng tôi đang cần tìm đại lý và partners khắp các tiểu bang

Cần Đại Lý

Rewanow cung cấp morden and comprehensive software solutions cho các tiệm nails. Cho tất cả mọi nhu cầu từ POS, turn management, payroll, giftcard/eGiftcard, appointment book, accounting book, customer relation, marketing... cho đến digial signage.

Chúng tôi đang cần rất nhiều người làm đại lý cho khắp các tiểu bang

Nếu quý vị:

  • Biết nói tiếng Việt
  • Đang hoặc đã từng bán máy cà thẻ
  • Hiểu biết sơ lược về hoạt động của tiệm nails
  • Yêu thích việc giao tiếp và giúp đỡ mọi người
  • Muốn thu nhập cao tương xứng với công sức bỏ ra
Bạn, người quen hay ai đó có thể quan tâm đến thông tin này? Vui lòng trang tin này với người đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều!

Liên Hệ

We can't wait to hear from you!

Partner Companies Needed

Besides independent sale agents, we are also looking for new partner companies to bring our excellent solutions to more and more customers

If you are a card payment processing, website or digital signage developing, marketting, or accounting... company, who is providing services to nail salons, we need you! Bundling software solutions with your services will expand your customer base add a substantial revenue stream to your business

Please contact us. There are tremendous opportunities and benefits for our partnership!